Komandinis ir individualus minkštųjų kompetencijų (soft skills) ugdymas.

“85% profesinės ir asmeninės sėkmės priklauso nuo kontroliuojamų asmeninių – minkštųjų įgūdžių”
(Harvard University Research)

Kas yra minkštieji (soft) įgūdžiai?

Minkštieji (soft) įgūdžiai yra tarpasmeniniai įgūdžiai,  įgaunami sunkiau nei “kietieji” (praktiniai) įgūdžiai ir kurie turi tiesioginę įtaką asmeniniam efektyvumaui, produktyvumui ir rezultatams.


Kokie yra pagrindiniai minkštieji įgūdžiai:

Kur reikalingi minkštieji įgūdžiai?
Reikalingi dirbant komandoje, vadovaujant joms, visose srityse, kur tenka bendrauti ir bendradarbiauti su kitais, spręsti problemas, konfliktus, parduoti arba pristatyti savo prekę/paslaugą bei išlaikyti asmeninę pusiausvyrą ir būti atspariems stresui.

Kodėl jie reikalingi?

Tai esminiai įgūdžiai ieškant ir pritraukiant klientus;
Padeda geriau ir efektyviau organizuoti asmeninio ir komandos darbo procesą;
Didina žmogaus potencialą ir atsparumą stresui;
Padeda greičiau kilti karjeros laiptais;
Lengvina bendravimą ir ryšių kūrimą;
Didina komandos rezultatyvumą ir produktyvumą;
Didina pasitenkinimą darbu ir savo veikla.

Kokios problemos siejasi su minkštųjų įgūdžių stoka

Kaip ugdomi minkštieji įgūdžiai?